koalicja11i5.pl

Deklaracja współpracy


My, niżej podpisani – reprezentujący strategiczne gałęzie polskiej gospodarki mające znaczący udział w generowaniu Produktu Krajowego Brutto oraz zatrudnieniu,
mając na względzie:
- znaczenie dostępności tonażowej dróg dla rozwoju gospodarczego, a w szczególności wpływ dostępności infrastruktury na lokalizację kluczowych inwestycji w naszym kraju,
- że różnice pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej w odniesieniu do maksymalnych nacisków na oś na przeważającej większości sieci drogowej mogą negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
- konieczność zintensyfikowania działań na rzecz większej efektywności transportu oraz ograniczenia jego kosztów zewnętrznych, w tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz kongestii (zatorów);
- że polskie regulacje nie powinny odbiegać od wprowadzonych przez Unię Europejską norm, które odzwierciedlają równowagę pomiędzy racjonalnym i gospodarczym wykorzystaniem pojazdów użytkowych a wymaganiami dotyczącymi utrzymania infrastruktury, bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego i jakości życia;
- fakt, iż koszty dostępu do infrastruktury drogowej stanowią dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw, które ostatecznie są pokrywane przez konsumenta w postaci zwiększonej ceny produktu;
- fakt, iż obecnie regulacje prawne stawiają polskich przedsiębiorców w sytuacji, w której aby realizować działalność gospodarczą są zmuszani do łamania prawa;

Deklarujemy :
- podejmować wspólne działania na rzecz zniesienia ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej;
- promować rozwiązania wspierające poprawę efektywności transportu oraz obniżenie jego kosztów zewnętrznych;
- aktywnie przeciwdziałać tworzeniu barier administracyjnych dla zwiększania dostępności infrastruktury drogowej;
- podejmować dialog z administracją rządową oraz samorządową na rzecz większej dostępności infrastruktury drogowej dla przewozów ładunków, paliw, betonu;
- działać na rzecz likwidacji barier w łańcuchach dostaw w strategicznych branżach polskiej gospodarki, w tym produkcji, budownictwie oraz przemyśle naftowym;  
- popularyzować wiedzę na temat skutków ograniczeń tonażowych wśród opinii publicznej

 

Pobierz deklarację współpracy kliknij tutaj

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij